Istoric

„45 DE ANI din istoria unei instituţii
De la Liceul de Chimie Nr. 1, la Liceul Teoretic “Liviu Rebreanu” Turda”

Istoria liceului nostru începe în anul 1966, an în care se pun bazele liceelor industriale, printre care figurau şi zece licee de chimie, inclusiv cel de la Turda. Înfiinţarea acestei instituţii în Turda consfiinţea încă o recunoaştere a oraşului nostru drept un centru puternic industrializat alături de: Timişoara, Craiova, Iaşi, Bucureşti, Râmnicu-Vâlcea, Brăila, Piatra-Neamţ, Făgăraş – localităţi în care au început să fiinţeze licee cu profil de chimie.

Întemeierea Liceului de Chimie din Turda ca unic liceu de profil din întreg teritoriul nord-vestic al ţării îşi găsea explicaţia în existenţa Uzinei Chimice din localitate (1906), a unui mare număr de specialişti în domeniu, precum şi tradiţiei statornicite de Şcoala Medie Tehnică de Chimie Turda (1948 – 1954).

La data de 12 septembrie 1966, profesor Viorel Oniţiu a primit ordinul de numire în funcţia de director al Liceului de Chimie, rămânând nu doar întemeietorul unei instituţii de renume, ci şi sufletul ei timp de 40 de ani.
Deschiderea întâiului an şcolar 1966 – 1967 s-a făcut în incinta Liceului “Mihai Viteazul” Turda, unde directorului prof. Aurel Clamba i-a revenit onoarea de a organiza examenul de admitere, repartizând şi un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii primei clase a liceului nou înfiinţat.

În perioada anilor 1968 – 1970, Liceul de Chimie a funcţionat în localul fostei Şcoli Medii Tehnice de Chimie Turda, strada Dr. I. Raţiu – acolo unde un spaţiu devenit locativ trebuia amenajat şi transformat în lăcaş de instruire şi educaţie. Aici s-au amenajat săli de clasă, laborator de chimie analitică şi de fizică, biblioteca, sala de educaţie fizică, birouri.

Liceul Liviu Rebreanu Turda

Dezvoltarea liceului a impus angajarea unor profesori titulari: prof. Iulia Bolog – chimie analitică, prof. Maria Deteşan – matematică, prof. Gheorghe Hosu – limba şi literatura română, prof. Sanda Ivansiuc – fizică, prof. Ileana Mihu(Onacă) – chimie, prof. Mircea Moldovan – educaţie-fizică, iar pentru obiectele de specialitate s-au cooptat specialişti de la Uzina Chimică: ing. Crihăleanu şi ing. Cornel Bucur.

În anul 1969 – 1970 s-a ajuns la 7 clase cu două profiluri: chimie organică şi chimie anorganică – ceea ce impunea sporirea numărului de profesori şi de specialişti în domeniu precum şi un spaţiu corespunzător unei strategii instructive, un adevărat COMPLEX ŞCOLAR, o instituţie care avea ambiţia să depăşească prin dotare şi disciplină tot ce exista la ora aceea în domeniul învăţământului în zonă.

Demersurile diplomatice ale directorului Viorel Virgil Oniţiu pe lângă Ministerul Industriei Chimice au avut drept rezultat aprobarea unei investiţii, prin Uzina Chimică Turda, în vederea întemeierii unui GRUP ŞCOLAR COMPLEX cu condiţia realizării unui proiect tipic pentru un Liceul de Chimie şi aprobarea unui spaţiu pentru amplasarea noii instituţii, teren aprobat, urmare a solicitudinii ing. Ion Vedeanu.

Lipsa unui proiect-tip pentru construcţii de licee cu profil chimie i-a pus la grea şi pasionantă încercare pe prof. Viorel Oniţiu şi pe şeful serviciului de investiţii de la Uzina Chimică, ing. Gheorghe Florea. Cei doi au conceput întreaga dotare a laboratoarelor de chimie analitică, tehnici la laborator, laborator AMC şi laborator tehnologic. Totul părea aproape perfect, numai că Ministerul Industriei Chimice a respins proiectul în valoare de 20 milioane pentru refacerea şi încadrarea lui la valoarea de 15 milioane lei vechi. .

Inspiraţia şi competenţa au dus la realizarea unui GRUP ŞCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALĂ în oraşul Turda, mult peste dotările din ţară şi chiar peste dotările de la facultăţile de profil – ceea ce avea să marcheze drumul de la nume la renumele liceului nostru, instituţie apreciată de centrele universitare din Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Galaţi etc. La acest liceu s-au pregătit generaţii de viitori specialişti în domeniu.

Laborator fizica

Anul şcolar 1970 – 1971 s-a deschis în noul complex şcolar, an din care a funcţionat şi a clasa de şcoală profesională care pregătea forţa de muncă pentru Terapia şi Farmec din Cluj-Napoca. Din acelaşi an s-a lărgit aria profilurilor prin electrotehnică şi mecanică, ceea ce impunea şi lărgirea colectivului de cadre didactice cu profesori şi specialişti în domeniile chimiei, electrotehnicii şi mecanicii. Aici şi-au împlinit cariera didactică profesorii: Ovidiu Nistea – limba şi literatura română, Ioan Găină, Mircea Gabor şi Zorica Szekely – matematică, Augustin Pintea – ştiinţe sociale, Eugenia Hosu, Otilia Zamfir, Valeria Morovan, Mărioara Cocan, Eugenia Todea, Mariana Torofias, Vasilica Mândroc, Emilia Prodan – chimie, Ileana Terec, Vasile Miron, Ildiko Takacs, Ioan Bondor, Liana Olariu – fizică, Elvira Gabor, Voichiţa Neagoş – limba franceză, Emilia Trif – limba engleză, Iosif Tămaş, Mihai Pascu – istorie; aici şi-au continuat cariera didactică profesorii Lucia Oţel, Ligia Popa şi Maria Ceclan – biologie, Veturia Cismaşu – chimie, Maria Iepure – geografie, Teodor Popa – limba şi literatura română, Magdalena Florea – limba germană, Maria Bodnariuc – limba rusă, Monica Dan - matematică; aici şi-au format echipe puternice de handbal şi volei profesorii Gheorghe Mărginean, Marian Horea şi Ioan Deteşan.

Profesorilor li s-au alăturat specialişti de prestigiu de la Uzina Chimică Turda şi de la alte întreprinderi din ţară: ing. Gheorghe Florea, ing.dr. Tiberiu Rodeanu, ing. Victor Gyorgy, ing. Valeria şi Mihai Stanciu, ing. Domnica Găină, ing.dr. Ioan Todea, ing. Mihai Moldovan, ş.a. precum şi maiştri-instructori Aurel Tomuş, Gheorghe Păcurar, Danila Szolga, Vasile Plăcintar, Nicolae Bogdan, Virgil Metea.

În anul 1974 s-au obţinut şi fonduri pentru construirea sălii de sport.
Spre şcoala noastră gravitau şi elevii din zonele Maramureşului, Nordul Moldovei, Munţii Apuseni, Valea Mureşului, datorită prestigiului instituţiei precum şi speranţei de a prinde un loc de muncă la Terapia şi Farmec-Cluj-Napoca ori la Uzinele Chimice Turda.

Între realizările deosebite ale acestei instituţii se încadrează activitatea de cercetare şi producţie, care debutează în anul 1972. Activitatea de cercetare a fost iniţiată de dr. ing. Tiberiu Rodeanu, fapt care a avut drept rezultat înscrierea şcolii noastre pe locul întâi pe ţară în ce priveşte producţia şcolară. Activitatea de cercetare şi producţie a permis elevilor noştri să se instruiască şi formeze într-o severă disciplină a muncii. Produsele liceului au fost prezentate în pavilionul expoziţional Târgul Expo 1976 Bucureşti. Astfel, alături de rezultatele zonale şi naţionale obţinute de către elevii noştri în cadrul olimpiadelor şcolare, un punct forte l-a constituit instruirea practică în şcoală prin laboratoarele de chimie analitică, tehnici de laborator şi laboratorul tehnologic – ceea ce constituia o noutate în acest domeniu în învăţământul naţional (în domeniul chimiei).

Pentru optimizarea instruirii practice s-a organizat o MICROÎNTREPRINDERE, condusă de către elevii anului V de studiu cu director şi inginer-şef. Produsele noastre Plastisol şi Plastigrund, înlocuiau produse de export, iar cimentul magnezitic îl produceam pentru Carbochim Cluj-Napoca.
Între premiile obţinute de către elevii noştri la olimpiadele naţionale se cuvin menţionate: locul I – Limba şi literatura română - elevul Ioan Miclea, locul I – Ştiinţe sociale - elevul Vasile Hantig, acestea alături de alte rezultate meritorii la nivel judeţean şi naţional.

În anul 1994, Clubul Sportiv Şcolar Turda trece sub tutela Grupului Şcolar de Chimie Industrială cu secţiile: atletism, volei, handbal. Dintre profesorii care au înnobilat activitatea clubului se cuvin amintiţi:

  • Atletism: prof. Vasile Fodorean, prof. Nadina Popa, prof. Georgeta Omuţ;
  • Volei: prof. Alexandru Lazăr, prof. Francisc Bardocz, prof. Sorin Pop, prof. Alexandru Ciocan;
  • Handbal: prof. Ioan Deteşan.

Viorel Onitiu(stg), Angela Candrea(centru), Ioan Gaina(dr), Augustin Pintea - autor la monografie(foto)

Arc peste timp: Monografia Liceului de Chimie Industrială din Turda. Citeste mai mult...

 

De la stânga la dreapta Viorel Onițiu,Angela Candrea și Ioan Găină.
Pe ecranul monitorului foto Augustin Pintea, autor al monografiei.

Performanţe deosebite ale Clubului Sportiv Şcolar:

Atletism:

- locul I la Campionatul European Juniori - eleva Ramona Pop – săritura în înălţime - 1.92m.;
- record naţional, greutate fete – eleva Iudit Bara – record încă în vigoare;
- 2 locuri la Balcaniadă: locul II disc şi locul III greutate – elevul Romulus Boar, alături de alte prestigioase premii la Campionatele Naţionale de sală şi aer liber.

Volei:

- Clubul Sportiv Şcolar a dat ţării cea mai valoroasă voleibalistă, Cristina Pârv; Luminiţa Trâmbiţas – actualmente capitan al echipei naţionale de volei;
- numeroase locuri I, II şi III la Campionatele şcolare – dominând vârfurile voleiului şcolar naţional;
- un număr mare de voleibaliste formate la această secţie au promovat la nivel naţional la echipe de senioare şi în echipe de peste hotare.

Handbal

- echipa de handbal a activat în divizia şcolară, naţională cu jucătorul şi antrenorul Ioan Deteşan.

Sala sport

În colectivul nostru didactic domnea o atmosfera generatoare de performanţe, de rigoare şi dezinvoltură. Olimpiadele de masă la nivelul liceului scoteau la lumină pe cei demni să reprezinte instituţia la nivel regional şi naţional. Facultăţile de profil din ţară recunoşteau elevii noştri prin disciplina şi pregătirea practică.
Unitatea colectivului didactic trebuia menţinută continuu şi prin activităţi memorabile din afara şcolii. Au rămas în memoria multora dintre noi excursiile la Sâmbăta, Bâlea-Lac, Sloboda, Izvoarele, Muntele Băişorii, excursiile de studii. Străluceau banchetele de sfârşit de an şcolar cu o adevărată concurenţă dintre elevi şi profesori în comiterea glumelor, cântecelor, dansurilor, meciurile de volei, fotbal între clase, dar şi între elevi şi profesori; orchestra de muzică uşoară, romanţele profesorului Mircea Moldovan, corul, marele şi prestigiosul cor condus de dirijorul profesor Ioan Botezan; aniversarea celor 50 de ani ai profesorului Viorel Oniţiu şi multe altele care s-au statornicit în memoria noastră.

Directorii acestei instituţii de învăţământ s-au condus după nobilul principiu: “Omul sfinţeşte locul”:

Directori: Directori adjuncti:

- prof. Virgil Viorel Oniţiu
- prof.ing. Ioan Onacă
- prof. Iulia Bolog
- prof. Maria Deteşan
- prof. Maria Deteşan
- prof. Ileana Onacă
- prof. Augustin Pintea
- prof. Vasile Miron
- prof. Gheorghe Hosu
- prof.ing. Ioan Onacă
- prof.ing. Ioan Onacă
- prof.ing. Valeria Coşară
- prof. Ovidiu Nistea
- prof. Vasile Miron
- prof. Augustin Pintea
- prof. Vasile Fodorean
- prof. Angela Candrea

Secretari ai liceului:
- Ghizela Istocaci, Elena Palfi, Livia Botezan, Corina Hădărean

Contabili-şef:
- Victoria Bolog, Maria Stamov, Gheorghe Ştef, Otilia Mărincean, Moldovan Daniela Maria

Laboranţi:
- Viorica Oniţiu, Vilma Găzdac, Maria Sălăgean, Argentina Mic, Melinda Agh, Letiţia Tureanu, Erika Crişan

Bibliotecari:
- Elena Bunea, Ana Anca, Hădărean Corina, Vlad Nicolae, Oneț Delia Liliana

Administratori:
- Ioan Lăscudean, Nicolae Vlad, Moldovan Samoilă .

Actualmente funcţionăm cu un număr de 12 clase liceale cu profil Teoretic, specializările Matematică-informatică - a XI -a A, Ştiinte ale naturii – trei clase, o clasă a IX-a, o clasa a X-a şi o clasă a XII-a, Ştiinte sociale intensiv Limba engleză – patru clase, câte una pe nivel, şi profil Vocaţional, specializare Instructor sportiv Volei-Atletism cu patru clase de nivel a IX-a, a X-a, a XI-a, si a XII-a.

În cadrul Clubului Sportiv Şcolar funcţionează 9 grupe de pregătire sportivă cu ramuri de volei – 4 grupe: începători, avansaţi şi performanţă, atletism – 3 grupe: începători şi avansaţi şi fotbal – 2 grupe: începatori şi avansaţi.

Pentru anul şcolar următor avem aprobat un plan de şcolarizare format din trei clase de liceu:
- filiera Teoretică, profil Real - specializarea Ştiinţe ale naturii
- filiera Teoretică, profil Uman - specializarea Ştiinte sociale, intensiv Limba engleză
- filiera Vocaţională, profil Sportiv - specializările Volei şi Atletism.

Un gând nobil pentru cei care s-au stins şi un viitor pe măsura trecutului pentru cei care vin.

„S Ă     F I E       L A      T R E C U T U L       M A R E,      M A R E       V I I T O R !”